Etiqueta: Gutiérrez Müller da perdón anticipado a Chumel Torres y este le ofrece disculpas